Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dešťosloha
nevh. označení pro nimbostratus.
  0000
podpořila:
spolupracují: