Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dešťokupa
nevhodné označení pro cumulonimbus.
  0000
podpořila:
spolupracují: