Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den s tropickou nocí
den, v němž minimální teplota vzduchu v období od 21 h předchozího dne do 07 h daného dne neklesla pod 20 °C. Viz též noc tropická.
angl: day with tropical night slov: deň s tropickou nocou něm: Tag mit tropischer Nacht m, Tropennacht f rus: день с тропической ночью fr: jour à nuit tropicale m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: