Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den s tropickou nocí
slov: deň s tropickou nocou  1993-a3
podpořila:
spolupracují: