Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Eckertovo
jedna z podobnostních charakteristik užívaná např. ve fyzikálním modelování proudění. Je definováno vzorcem
Ec=U2cpΔT,
kde U je charakteristická rychlost proudění, cp měrné teplo proudícího plynu při stálém tlaku a ΔT charakteristický rozdíl teplot, např. při proudění ve vrstvě vzduchu rozdíl teplot na horní a dolní hranici uvažované vrstvy. Má význam zejména při vysokých rychlostech proudění. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Eckert number slov: Eckertovo číslo něm: Eckert-Zahl n, Eckert-Zahl n fr: nombre d'Eckert m  2014
podpořila:
spolupracují: