Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

černava
lid. výraz pro tmavý, hrozivě vyhlížející oblak v dálcev letním období, který je předzvěstí bouřky n. přívalového deště.
  0000
podpořila:
spolupracují: