Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

albedograf
registrační albedometr.
angl: albedograph; něm: Albedograph m  0000
podpořila:
spolupracují: