Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čas
zast. výraz pro počasí, např. pěkný čas, deštivý čas, nečas, blýská se na časy, po bouři se vyčasí. Od slova čas je odvozeno novější slovo počasí, podobně jako v románských jazycích, kde franc. slovo temps a španělské tiempo znamenají čas i počasí.
slov: čas fr: temps m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: