Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čas
archaický výraz pro počasí, dochovaný např. ve výrazech nečas, blýská se na časy, po bouři se vyčasí. V románských jazycích zůstalo jedno slovo pro čas i počasí, viz např. franc. temps a španělské tiempo.
slov: čas; fr: temps m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: