Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus Brücknerův
perioda Brücknerova podle E. Brücknera (1890} dlouholeté kolísání podnebí, probíhající současné na celé Zemi, vyjádřené střídáním teplých a suchých období s chladnými a vlhkými s prům. intervalem mezi dvěma po sobě jdoucími maximy 35 let (34,8 ± 7 roků). Délka periody kolísala od 25 do 50 let, a proto se tento cyklus nehodil k dlouhodobým předpovědím počasí. C. B. byl odvozen na základě dat o kolísání hladin uzavřených moří a jezer bez odtoku (zvl. Kaspického moře), teploty vzduchu, srážek, tlaku vzduchu, zamrzání řek, dob vinobraní atd. Později však řada autorů ukázala (u nás např. F. Říkovský, 1928), že pravidelných kolísání je mnohem méně než výjimek a že kolísání neprobíhá současně na celé Zemi. Na c. B. se nyní pohlíží spíše jako na omyl, způsobený mj. nevh. extrapolací krátkých řad (srážkových aj.) na delší období, shlazováním klimatologických řad apod. V. t. perioda, periodicita.
angl: Bruckner cycle; něm: Brücknersche Periode f, Brücknerscher Zyklus m  0000
podpořila:
spolupracují: