Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva AGRO
je dodatkem zprávy INTER, obsahuje agromet. údaje o ovzduší a půdě. K nim patří údaje o aktuálních a kumulativních sumách teplot, součtech termínových a extrémních teplot vzduchu, srážk. bilanci, bilanci půdní vody,půdních teplotách a půdní vlhkosti. Tato zpráva se odesílá z míst pozorování jednou týdně do met. centra. V. t. zpráva INTER.
angl: AGRO  0000
podpořila:
spolupracují: