Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zora
zast. knižní výraz pro ranní červánky.
slov: zora; něm: Morgenrot n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: