Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

znečištění ovzduší potenciální
slov: potenciálne znečistenie ovzdušia  1993-a1
podpořila:
spolupracují: