Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

znečištění ovzduší potenciální
slov: potenciálne znečistenie ovzdušia  1993-a1
podpořila:
spolupracují: