Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zmrzlíci
slov: ľadoví muži  1993-a1
podpořila:
spolupracují: