Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona queenslandská
slov: queenslandská cyklóna; fr: willy-willy m, cyclone de l’ouest australien m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: