Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření oblohy rozptýlené
angl.: scatterd sky radiation slov.: rozptýlené žiarenie oblohy něm.: gestreute Himmelsstrahlng f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: