Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření oblohy rozptýlené
angl: scatterd sky radiation slov: rozptýlené žiarenie oblohy něm: gestreute Himmelsstrahlng f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: