Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření oblohy rozptýlené
angl: scatterd sky radiation; slov: rozptýlené žiarenie oblohy; něm: gestreute Himmelsstrahlng f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: