Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření difuzní
angl: diffuse radiation, scattered radiation; slov: difúzne žiarenie; něm: diffuse Strahlung f., Streustrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: