Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření difuzní
angl: diffuse radiation, scattered radiation slov: difúzne žiarenie něm: diffuse Strahlung f., Streustrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: