Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření difuzní
angl: diffuse radiation, scattered radiation slov: difúzne žiarenie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: