Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon posunovací
slov: posuvný zákon; něm: Verschiebungsgesetz n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: