Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Allardův
slov: Allardov zákon; něm: Allardsche Formel f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: