Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zachycovač kapek
zařízení k zachycování vod. kapek v oblaku za účelem sledování spektra jejich velikostí.
angl: disdrometer, drop size meter  0000
podpořila:
spolupracují: