Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zachycovač kapek
zařízení k zachycování vod. kapek v oblaku za účelem sledování spektra jejich velikostí.
angl: disdrometer, drop size meter  0000
podpořila:
spolupracují: