Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Thomsonův–Gibbsův
slov: Thomsonov a Gibbsov vzťah; něm: Gibbs-Thomson-Gleichung f  1993-b1
podpořila:
spolupracují: