Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vztah Thomsonův–Gibbsův
slov: Thomsonov a Gibbsov vzťah něm: Gibbs-Thomson-Gleichung f  1993-b1
podpořila:
spolupracují: