Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vztah Marshallův–Palmerův
angl: Marshall and Palmer formula slov: Marshallov a Palmerov vzťah něm: Marshall-Palmer-Formel f  1993-b1
podpořila:
spolupracují: