Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Marshallův–Palmerův
angl: Marshall and Palmer formula; slov: Marshallov a Palmerov vzťah; něm: Marshall-Palmer-Formel f  1993-b1
podpořila:
spolupracují: