Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Wussowův
slov: Wussowov vzorec; něm: Wussov-formel  1993-a1
podpořila:
spolupracují: