Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Thomsonův
slov: Thomsonov vzorec; něm: Thomson-Formula f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: