Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Möllerův
empir. vzorec pro přibližný výpočet množství slun. záření ΔS , pohlceného vod. párou ve vert. sloupci atmosféry o jednotk. horiz. průřezu za jednotku času. Má tvar
kde q je hmotnost vod. páry v g cm–2 ve zmíněném vert. sloupci a m optická hmota atmosféry.
angl: Möller formula  0000
podpořila:
spolupracují: