Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Marshallův–Palmerův
slov: Marshallov a Palmerov vzorec  1993-b1
podpořila:
spolupracují: