Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Marshallův–Palmerův
slov: Marshallov a Palmerov vzorec; něm: Marshall-Palmer-Verteilung f  1993-b1
podpořila:
spolupracují: