Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Lambertův pro intenzitu záření
slov: Lambertov vzorec pre intenzitu žiarenia; něm: Lambert Kosinusgesetz n  1993-b1
podpořila:
spolupracují: