Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Lambertův pro intenzitu záření
slov: Lambertov vzorec pre intenzitu žiarenia něm: Lambert Kosinusgesetz n  1993-b1
podpořila:
spolupracují: