Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Fletcherův
empir. vzorec navržený R. D. Fletcherem, používaný kolem poloviny 20. století pro odhad plošné pravděpodobné maximální srážky na Zemi jako celku, a to pro danou dobu trvání a velikost zasažené plochy. V úpravě F. Lauschera pro metrickou soustavu jednotek má tvar
kde N jsou srážky v milimetrech, D trvání srážek v hodinách a F je plošný rozsah v km2. Např. pro plochu do 10 km2 byly odhadnuty tyto světové extrémy atmosférických srážek: 47 mm za 1 minutu, 365 mm za 1 hodinu a 1 787 mm za 24 hodin.
angl: Fletcher formula  0000
podpořila:
spolupracují: