Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Fletcherův
empir. vzorec navržený R. D. Fletcherem, používaný kolem poloviny 20. století pro odhad plošné pravděpodobné maximální srážky na Zemi jako celku, a to pro danou dobu trvání a velikost zasažené plochy. V úpravě F. Lauschera pro metrickou soustavu jednotek má tvar
kde N jsou srážky v milimetrech, D trvání srážek v hodinách a F je plošný rozsah v km2. Např. pro plochu do 10 km2 byly odhadnuty tyto světové extrémy atmosférických srážek: 47 mm za 1 minutu, 365 mm za 1 hodinu a 1 787 mm za 24 hodin.
angl: Fletcher formula  0000
podpořila:
spolupracují: