Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Ferrelův
slov: Ferrelov vzorec; něm: Ferrel-Formel  1993-a1
podpořila:
spolupracují: