Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Bouguerův
angl: Bouguer´s law slov: Bouguerov vzorec  1993-a1
podpořila:
spolupracují: