Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Bouguerův
angl: Bouguer´s law; slov: Bouguerov vzorec; něm: Bouguer-Lambert-Beer-Gesetz n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: