Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Bouguerův
angl: Bouguer´s law slov: Bouguerov vzorec něm: Bouguer-Lambert-Beer-Gesetz n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: