Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzdušina
zast. název pro vzduchovou hmotu. V čes. met. literatuře byl běžný do konce 2. světové války.
slov: vzdušnina  1993-a1
podpořila:
spolupracují: