Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch tropický mořský
(maritimní) moř. typ trop. vzduchové hmoty. V. t. m., který proudí do stř. Evropy (většinou jen krátce) před zvlněným front. rozhraním na počátku vývoje jz. brázdových situací, pochází ze Středozemního moře a z oblasti Azorských ostrovů. Je po celý rok velmi teplý, vyznačuje se vysokou poměrnou i měrnou vlhkostí a zhoršenou dohledností; někdy přináší vydatné srážky. V. t. vzduch tropický pevninský, mlha v tropickém vzduchu
angl: maritime tropical air  0000
podpořila:
spolupracují: