Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch polární pevninský
pevn. typ polární vzduchové hmoty. V. p. p. vyskytující se ve stř. Evropě vzniká v chladném pololetí nad pevninou záp. a stř. Evropy a nad územím SSSR. V létě vzniká nad sev. oblastmi Evropy včetně stř. a vysokých šířek SSSR. Ve stř. Evropě se často utváří transformací arkt. a trop. vzduch. hmot pronikajících do vnitrozemí, především však transformací mořského polárního vzduchu, která probíhá po celý rok. Je zde nejčastější vzduch. hmotou s maximem výskytu v období častých anticyklonálních situací. S výjimkou zimy, kdy je stud. zvl. v přizemní vrstvě, je teplotně norm. a dosti suchý. V. t. klasifikace vzduchových hmot geografická.
angl: continental polar air  0000
podpořila:
spolupracují: