Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch polární mořský
moř. typ polární vzduchové hmoty. V. p. m. vyskytující se ve stř. Evropě pochází v zimě ze stř. a vysokých šířek Sev. Ameriky a vlastností moř. vzduch. hmoty nabývá při postupu přes Atlantik. V létě se vytváří ve vysokých šířkách Atlantského oceánu. Ve stř. Evropě je po pevninském polárním vzduchu nejčastější vzduch. hmotou; četnost jejího výskytu klesá směrem na východ do nitra pevniny a odpovídá intenzitě zonální cirkulace i četnostem cyklonálních situací s převládající záp. složkou proudění. V. p. m. je po většinu roku tepl. blízký normálu, v zimě je spíše teplý, v létě chladný. Je poměrně vlhký, přináší oblačné počasí se srážkami. V. t. klasifikace vzduchových hmot geografická.
angl: maritime polar air  0000
podpořila:
spolupracují: