Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch maritimní
slov: maritímny vzduch něm: maritime Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: