Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch maritimní
slov: maritímny vzduch; něm: maritime Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: