Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výtrysk obří
angl: gigantic jet; slov: obrovský výstrek; něm: gigantic jet m  2016
podpořila:
spolupracují: