Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výtrysk modrý
angl: blue jet; slov: modrý výstrek; něm: blue jet m  2016
podpořila:
spolupracují: