Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výtrysk modrý
angl: blue jet slov: modrý výstrek něm: blue jet m  2016
podpořila:
spolupracují: