Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška srážek
nevh. označení pro úhrn srážek.
slov: výška zrážok; něm: Niederschlagshöhe f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: