Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška odtoková
viz odtok.
angl: runoff height; slov: odtoková výška; něm: Abflusshöhe f  2014
podpořila:
spolupracují: