Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška odtoková
viz odtok.
angl: runoff height slov: odtoková výška něm: Abflusshöhe f  2014
podpořila:
spolupracují: