Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar neproduktivní
viz evaporace.
slov: neproduktívny výpar něm: unproduktive Verdunstung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: