Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výpar neproduktivní
viz evaporace.
slov: neproduktívny výpar; něm: unproduktive Verdunstung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: