Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar neproduktivní
viz evaporace.
slov: neproduktívny výpar  1993-a2
podpořila:
spolupracují: