Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj bodový
slov: bodový výboj  2014
podpořila:
spolupracují: