Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva turbulentní aktivní
vrstva atmosféry v oblasti hor, v níž se projevují deformace pole větru. Její vert. tloušťka není zprav. větší než čtyřnásobek převýšení horské překážky, která ovlivňuje pole proudění nad okolním terénem.
angl: active turbulent layer  0000
podpořila:
spolupracují: