Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyanometrie
měření modře oblohy. Získané údaje se využívají pro rychlý, avšak jen hrubý odhad čistoty ovzduší.
angl: cyanometry  0000
podpořila:
spolupracují: