Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva mísení
angl: mixing layer slov: vrstva miešania něm: Mischungsschicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: