Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva Kennelyho a Heavisidova
syn. vrstva E.
angl: Kennely-Heaviside layer slov: Kennelyho a Heavisidova vrstva něm: Kennely-Heaviside-Schicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: