Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva Kennelyho a Heavisidova
syn. vrstva E.
angl: Kennely-Heaviside layer; slov: Kennelyho a Heavisidova vrstva; něm: Kennely-Heaviside-Schicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: