Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita ageostrofická
vert. složka vorticity rychlosti ageostrofického větru. Pole ageostrofické rel. vorticity je úzce spjato s vývojovými tendencemi v tlakovém poli.
angl: ageostrophic vorticity; slov: ageostrofická vorticita; něm: ageostrophische vorticity f  2014
podpořila:
spolupracují: