Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vorticita ageostrofická
vert. složka vorticity rychlosti ageostrofického větru. Pole ageostrofické rel. vorticity je úzce spjato s vývojovými tendencemi v tlakovém poli.
angl: ageostrophic vorticity slov: ageostrofická vorticita něm: ageostrophische vorticity f  2014
podpořila:
spolupracují: