Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny střižné
angl: shear waves slov: strihové vlny něm: Scherwellen f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: