Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny střižné
angl: shear waves slov: strižné vlny, strihové vlny  2014
podpořila:
spolupracují: