Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny stabilní
1. obecně vlny, jejichž amplituda se s časem nebo s postupem při prostorovém šíření vlnového rozruchu nemění. 2. v synoptické meteorologii pojem stabilní vlna obvykle označuje frontální vlnu, jejíž amplituda s časem neroste.
angl: stable waves; slov: stabilné vlny; něm: stabile Wellen f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: