Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny akustické
slov: akustické vlny; něm: akustische Wellen f/pl  2015
podpořila:
spolupracují: