Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny akustické
slov: akustické vlny něm: akustische Wellen f/pl  2015
podpořila:
spolupracují: