Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlna překrývající
velmi vzácný a literárně ojediněle zmiňovaný jev, kdy vlnové proudění za překážkou tvořenou zpravidla horským hřebenem působí jako nová překážka, která vytváří další (shora překrývající) systém vlnového proudění ve vyšších atmosférických hladinách, v nichž se vyskytuje silné proudění s výrazným vertikálním střihem větru. Uvedený český název je pokusem zavést nový český termín na základě překladu z angličtiny.
angl: overlapping wave slov: prekrývajúca vlna  2017
podpořila:
spolupracují: