Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

citlivost přístroje
1. velikost změny měřeného parametru připadající na změnu údaje přístroje o jeden stupnicový dílek; 2. schopnost přístroje reagovat na malé změny hodnoty měřeného parametru. Nesprávně se používá také ve smyslu schopnost přístroje reagovat na krátkodobé změny měřeného parametru.
angl: sensitivity of instrument; něm: Empfindlichkeit des Gerätes f  0000
podpořila:
spolupracují: