Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlásečnice
angl: tendrils; slov: vlásočnice; něm: Kapillare f  2016
podpořila:
spolupracují: